top of page

Eksplore kou nou yo pou kòmanse karyè CDL ou

Here you will find all courses from Entrel-Leverl Driver Training Theory Online to Commercial Learner's Permit practice test.

Kou Fòmasyon Chofè Entry-Level (ELDT).

Fè pou elèv ak enstriktè

Kòmanse karyè kamyon w lan ak kou sou Entènèt CDLELDTPREP yo. Teyori ELDT ak tès pratik CLP ki te fèt pa ekspè nou yo prepare w byen pou siksè. Enskri jodi a epi kondwi ak konfyans nan direksyon pou lisans komèsyal ou.

Konbyen tan kou ELDT yo dire?

Apre achte kou yo pral gen yon dire egzakteman yon mwa. Yon fwa mwa a fini ou pral oblije racha kou a

Pwosesis CEP

  • Verifye CDLELDTPREP.com sou rejis FMCSA

  • Enskri

  • Chwazi kou

  • Kòmanse kou

  • Ranpli tout leson ak egzamen

Kou Pèmi pou Aprann Komèsyal (CLP).

Made for students and instructors

CDLELDTPREP.com ekipe aspiran chofè komèsyal yo ak konesans enpòtan pou karyè kamyon yo. Kou Teyori CLP nou yo, devlope pa elèv ki gen eksperyans, enstriktè, ak egzaminatè, asire anpil preparasyon pou egzamen final ou a. Kòmanse vwayaj ou nan yon nouvo karyè ak pi bon eksperyans aprantisaj ki disponib.

Pwosesis CEP

  • Enskri

  • Chwazi kou

  • Kòmanse kou

  • Ranpli tout leson ak egzamen

bottom of page